tammi
25
2016

Mitä kuuluu verkko-opintojen kehittämiselle vuonna 2016?

Lupasin jo ennen joulua kollegoille, että raapustan tänne pari riviä vuodelle 2016 asetetuista tavoitteista koskien verkko-opintojen kehittämisestä. Hieman viivähti tämä tänne kirjoittaminen, parempi kai kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan.

Lapin ammattikorkeakoululla on käynnissä mittava opetussuunnitelmatyö, OPS2017. Uusien opetussuunnitelmien lähtökohtana on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Muita keskeisiä valintoja ovat yhteisopettajuus ja kehittävä arviointi. Arjen tasolla käytännössä OPSin toteuttamisen rungon muodostavat ”semesterikohtaiset” oppimisprojektit. Olemme siis ottamassa aikamoista tiikerin loikkaa pois sirpalemaisuudesta, opettajalähtöisyydestä ja yksin tekemisestä. Miten tämä sitten vaikuttaa verkko-opintojen kehittämiseen? Siten, että edellä kuvatut lähtökohdat ja toimintatavat on kyettävä toteuttamaan myös kokonaan verkossa. Me eOppimispalveluissa olemme mukana yhdessä osaamisalojen kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa mahdollisimman mielekkäitä tapoja toteuttaa semesteriprojekteja, oppijalähtöisiä menetelmiä ja kehittävää arviointia verkossa. Tässäpä haastetta meille kaikille!

Mitäpä muuta. Uuden OPSin toteuttaminen edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tarvelähtöisesti räätälöityjä opettajien koulutuksia toteutetaan eri koulutuksissa. Yhtenä uutena asiana on GoogleAppsforEducation (GAFE) –palvelun käyttöönotto ammattikorkeakoulussa. Tähän saakka palvelua on lähinnä pilotoitu YAMK-koulutuksissa. GAFE tuo tarpeellisia toiminnallisuuksia oppijalähtöisten menetelmien hyödyntämisen avuksi ja esimerkiksi käänteisen luokkahuoneopetuksen soveltamiseen.

Ei sovi myöskään unohtaa työtä, jota tullaan tekemään opintotoimistojen verkko-ohjausvalmiuksien ja opettajatuutoreiden verkko-ohjauskäytänteiden kehittämiseksi, labrojen virtualisoimiseksi ja opiskelijoiden käyttöön suunnatun mobiilisovelluksen loppuun saattamiseksi. Nämä ovat enemmän ja vähemmän vielä kaikki aluillaan.

Olipa kehittämiskohteita sitten 10 tai 20,  tekemistä ja haasteita riittää. Ollaanpa kuulolla näiden proggisten etenemisestä!

joulu
14
2015

eOppimispalveluiden Joulu- ja uudenvuoden tervehdykset

Kaikille / To Each and Everyone

xmas card 2015

The eLearning Services of Lapland UAS will be at your service also in 2016!

marras
27
2015

Ryhmäpalautus Moodletehtävässä edellyttää, että opiskelijat ovat ryhmissä!

The last few days the eLearning services have received several help requests from teachers who had created assignments in their Moodle courses and set Group submission to yes. However, they had omitted to create groups in the course and divide their students over those groups. The result is that Moodle considers all students in the course as one big group and that usually means only one of them can submit the assignment. On the assignment page it will look like this:

ryhmapalautus 1It also means that all students will see that one submission and can edit or delete it! To compound the problem, once a student has submitted in a group assignment, the setting cannot be changed anymore.

ryhmapalautus 2As indicated in the image above, the only quick solution in that case is to make a copy of the assignment and take away the group submission setting. The student(s) will then have to resubmit.

The longer solution is to go through the process of creating groups in the course (See instructions in Finnish or English) and perhaps combine those groups into a grouping (if there will be more group tasks in the course with different sets of groups). Divide the students over those groups either manually, or by allowing the students to choose their group themselves with the help of a Group Choice activity. Once all students are in their respective group, the Moodle assignment’s group submission will work properly.

syys
18
2015

Henkilökunnan eOppimiskoulutukset / Staff Training in eLearning

Maanantaina 21/9 jatkamme verkko-opetusteeman parissa. Linkin iLinc-luokkaan ja muita ohjeita löydät täältä
https://docs.google.com/document/d/1e1u7ol_dUlSfSm6JpUVzATQ-piI-5rRQVkJrhe1zlNA/edit


eLearning in our organisation has grown from an exotic excursion for tech-savvy pioneers in education to a mainstream element in teaching at our University of Applied Sciences. From the beginning, the eLearning services have stressed that eLearning was not meant to replace face-to-face teaching but to augment it. Indeed eLearning made higher education accessible for many students who would otherwise not have been able to study. It also significantly reduced the amount of paper our teachers process in the course of an academic year. Furthermore, it has allowed a greater flexibility in time and place for both teachers and students. All these things are gains.

The downsides of eLearning should first and foremost when the opportunities offered by the paradigm are not properly exploited. Too many teachers still apply the traditional: text + assignment course set up, which in face of the opportunities offered by electronic learning, creates unnecessarily much work for the teacher. This effect is compounded by the pressure from school management to accept larger groups in on-line courses than traditional classrooms could hold. The latter makes sense from a financial point of view. However, I would like to stress, it goes against the advice of the experts!

Still, things being as they are and teachers always looking for ways to improve their teaching effort, it is highly recommendable to learn how to exploit the broad functionality of the on-line learning environments on offer to enrich, enliven and invigorate teaching and learning, while at the same time reduce the work strain put on the teacher where possible.

To this end, the eLearning Services in cooperation with the Heads of Education of Lapland UAS have set up a series of training sessions for teachers. Starting Monday 21.09.2015, these will encompass a variety of modern elements in education and match them with functionality in our learning environments. Participation is heartily recommended!

The link above gives access to the dates and topics of the training (in Finnish), as well as the iLinc classroom in which the training will be conducted.

kesä
26
2015

Katsaus keväällä tehtyyn kehittämistyöhön

Mitä tapahtuikaan kevään aikana Lapin ammattikorkeakoulussa verkko-opetuksen saralla? Meni hetki ennen kuin asiat alkoivat palautua mieleen. Perustukityön, siis opettajien ja opiskelijoiden tukemisen ja kouluttamisen lisäksi tehtiin ainakin seuraavaa kehittämistyötä.

 • Pilotoitiin GAFEa (Google Apps for Education) YAMK-opinnoissa. Palauteraporttia ja yhteenvetoa tästä on tulossa elokuussa.
 • Tuettiin opettajia flipped classroom –ajattelun soveltamisessa, käytännössä mm. tehtiin tallenteita HangOuts on Air –sovelluksella. Ensimmäiset tällä tavalla toteutetut opintojaksot ovat toteutuksessa kesäopintoina.
 • Striimattiin ensimmäisiä kertoja YouTubeen seminaareja.
 • Laitettiin Optima ”pakettiin”, käyttö loppuu 30.6.2015.
 • Tehtiin opintojaksoja ”non-stop-tarjontaan” ja tuettiin näiden tuottamista. Homma on hyvällä alulla.
 • Valmistauduttiin Moodlen päivitykseen versioon 2.7.+. Päivitys tehdään 1.7. Työn alla viellä mm. integraatio O365-palveluun
 • Saatettiin loppuun KIRLAPPI-hanke. Hankkeessa tuotiin alueelle kirjasto- ja tietopalvelualan AMK-tutkintokoulutusta.  Hankkeen tuloksista voi lukea mm. näistä parista julkaisusta.
 • Laadittiin varsin kattava henkilöstön TVT-koulutussuunnitelma syksylle.
 • Oltiin tekemässä MTI:n kanssa Turvallisuusnormisto-palvelua/sivua.
 • Pohdiskeltiin UAS-lehdessä Pilvenhattaroista mielekkääseen oppimisprosessiin.
 • Ideoitiin opiskelijan henkilökohtaisen oppimisympäristön toteutusmallia. Tämä voi olla onnistuessaan iso juttu :).

Ja luultavasti tehtiin paljon muutakin, mitä en nyt vain muista. Tiimiläiset voivat kommentoiden lisätä tähän asioita. Elokuussa sitten lisää näistä ja syksyn muista jutuista.

Hyvää kesää ja lomaa!
Päivystävän tukihenkilön tiedot löydät osoitteesta eoppimispalvelut.fi

omenapuun_kukka

kesä
15
2015

Spotlight on: Open Moodle

The eLearning Services of Lapland University of Applied Sciences do not only administer Lapinkampus Moodle, the main Moodle site for the UAS and associated schools in Lapland, like Ammattiopisto Lappia. There is a second Moodle site that is geared specifically towards international project work: Lapinkampus Open Moodle. The name refers to the site being open to email-based self-registration by users in the international projects that utilise the environment, whereas Lapinkampus Moodle only allows authentication via the user registration systems of Lapland UAS and Lappia AO, or via manual account creation by the eLearning Services. The latter is an obstacle to the smooth running of projects with outside users, who would depend on help to gain access to their project environments. The separate status of Open Moodle allows easy access.

Another advantage offered by Open Moodle is that as a smaller site, it can be used as a testing ground for upgrades and new functionality. Presently, Open Moodle is already running version 2.7.8+ to which Lapinkampus Moodle will be upgraded first by the end of the month. New features in this version of Moodle have been tested out already before they will be adopted in the main Lapinkampus Moodle site. These elements comprise the functionality of the new Atto text editor that was already announced in a previous post, but also a new mathematics filter and a new STACK question type that should allow the creation of very advanced mathematical quizzes. The upgrade to 2.7.8 will also entail improvements in existing functionality. For example, URKUND anti-plagiarism checking can now also be activated for a discussion forum, meaning that both the text of forum messages as well as attached files will be sent to URKUND for checking. Other improvements will concern greater ease of use for mobile users and improvements in marking and feedback in assignments, such as the option to annotate submitted PDF files in the browser.

The upgrade of Lapinkampus Moodle is scheduled for July 1st 2015.

touko
26
2015

Myytinmurtajat

Varsin mielenkiintoinen lukukokemus tämä oppimisen ja koulutuksen urbaaneja myyttejä käsittelevä teos. Myyttien murtaminen tehdään sen valossa, että mitä tutkimustulokset kertovat käsitellyistä teemoista. Mukana on varsin ajankohtaisia teemoja, joista  muutama sellainen tässä, joihin törmää aika usein arjessa.

Käytettävä teknologia ei määrittele oppimisen tehokkuutta, vaan se, miten välinettä käytetään ja kuinka laadukasta sillä toteutettava opetus on. Hyvät menetelmät ja ohjaus toimivat tuottavat yhtä hyvän tuloksen niin luokassa kuin verkossakin. Eli oppimisprosessin pedagoginen/didaktinen suunnittelu ja tvt:n  käytön suunnittelu osana tätä on tärkeää.

Diginatiiveja, jotka oppisivat eri tavoilla kuin muut sukupolvet, ei ole olemassa. Ei nimittäin ole olemassa näyttöä siitä, että diginatiivit edellyttäisivät muunlaista opetusta ja oppimisen menetelmiä kuin muut sukupolvet. Nyt voi siis lopettaa puheet siitä muuttuneesta opiskelijamateriaalista.

Kirja sisältää myös jonkin verran käytännön vinkkejä/asioita, joita kannattaa huomioida. Nyt kun videot/videoiden käyttö on aivan selkeästi lisääntynyt/lisääntymässä opetuksessa, esimerkiksi käänteisen luokkahuoneopetuksen myötä, kannattaa tutustua osioon, jossa on tähän liittyviä vinkkejä. Tutkimusten mukaan oppimisen näkökulmasta esimerkiksi 20 minuutin videoklippi kannattaa pätkiä neljäksi viiden minuutin pätkäksi ja oppijalla ei pidä olla mahdollisuutta pysäyttää/keskeyttää klipUrban Myths about Learning and Educationpiä tai pätkimisestä saatu hyöty menetetään.

Kirjan muita teemoja ovat mm. oppimistyylit – oppimistyylien huomioon ottamisella opetuksessa ei ole havaittu olevan merkitystä . Ja tiesitkö, että herra Maslow ei koskaan piirtänyt tarvehierarkia-kuviota, joka on laajasti levinnyt maailmalla hänen tekemänään? Toki hän kuvasi kirjallisesti asian, mutta kuviota, sellaisena kuin sen meistä lähes jokainen tietää, hän ei tehnyt.

Jos kiinnostuit, niin tässäpä kirjan tiedot.

De Bruyckere Pedro, Kirschner Paul A. & Hulshof Casper D.

Urban Myths about Learning and Education. 2015. Elsevier Inc.

touko
21
2015

Mistä opiskelijat löytävät iLinc nauhoitteet

Opiskelijat löytävät iLinc nauhoitteet aina kyseisen kurssin Moodle ympäristöistä.

Tarkistathan, että ”eOppimispalvelut ” osio löytyy omasta kurssiympäristöstäsi ja ” iLinc nauhoiteet ” linkistä aukeaa oikean ryhmän nauhoitteet. Jos osio puuttuu tai linkki on väärä, niin laita sähköpostiviestiä eoppimispalvelut ( @ ) lapinamk.fi

1

 

 

 

 

 

 

touko
11
2015

Sama pää kesät talvet

Kevät joka on juuri sauttamaisillaan kesän, on sananlaskujen ja parsien parasta aikaa, mutta puujalkavitsejä voi kerto koko vuoden, mutta niillekkin on toki parhaat hetket, joka yleensä toki on juhlallisessa ruoka- tai kahvipöydässä, jolloin ei olisi kovin soveliasta revetä näyttämään kitarisojansa.

Vaikka otsikko ei kuvaa sinälläänsä kevättä, vaan on enempi koko vuodenaikaan sopiva perisuomalainen sananparsi, jonka todennäköisesti kaikki sukupolvet ovat kuulleet, ja useimmat ovat varmaan myös sen itse todenneet, ja yleensä vielä siinä tilanteessa kun on unohtanut jotain todella tärkeää. Muuhun kuin unohtamiseen, en ole kysesistä sananpartta osannut asettaa, joten se sinällään sopii hyvin korvaamaan otsikon unohtuneesta tai vanhentuneesta salasanasta. Joskus olen kyllä kuullut väitettävän että ei se ole voinut vanhentua kun olen sitä käyttänyt ihan äskettäin, mutta tällähän ei ole mitään tekemistä käytön suhteen. Leipäkin vanhenee, vaikka sitä joka päivä syötäisiin, samoin kuin vierivä kivi sammaloituu. Ei ehkä kokonaan, mutta ainakin reunoilta.

Continue Reading »

touko
5
2015

Opettajien lisääminen moodle kurssiin

Voit lisätä toisia opettajia kurssiisi seuraavasti:

Avaa Asetukset valikosta Käyttäjähallinta ja sen alta kohta Osallistujat

1

 

Näytölle avautuu lista kurssisi osallistujista. Valitset tämän jälkeen kohta Lisää osallistujia (1.) joka avaa uuden ikkunan. Sieltä tulee aluksi valita kohta Jaa rooleja, josta valitaan Teacher (2.). Tämän jälkeen kirjoita hakukenttään opettajan sukunimi ja klikkaa Hae nappia (3.). Etsi tämän jälkeen nimilistalta opettaja ja klikkaa Lisää painiketta (4.). Jos haluat lisätä useamman opettajan, niin toista kohdat 3. ja 4. Lopuksi klikkaa vielä Lopeta osallistujien lisääminen (5.)

2

 

 

Sharing Buttons by Linksku